درباره

اینجانب حسن عسکری نصر، با مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری از سال ۵۶ در سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار گردیده و در قسمتهای مختلف آن از جمله امور مالی، باجه دریافت، کارشناس پرونده، مسئول مطالبات، رئیس امور اجرائیات و رئیس امور درآمد شعبات مختلف آن انجام وظیفه نموده و در سال ۸۶ بازنشسته گردیده، در ایام فراغت از کار، ثبت دفاتر قانونی شرکت ها، تهیه صورتهای مالی، تنظیم اظهارنامه مالیاتی آنها را عهده دار بوده ام.

تعدادی از شرکتهایی که با آنها همکاری داشته ام عبارتند از:
شرکت آتیه داده پرداز، شرکت کیش تلکوم گستر، شرکت سپهرالکتریک، مهندسین مشاور دورسنج، مهندسین مشاور نقش نگاران، ایتافوم، پودر رنگ آبی، تابسا، مهنا نیرو پارسه، آدا پرداز، آفاق، پرشین تجارت، رشد و توسعه سپهر دانش